Photoset

itsmollyo:

wewewe-soexcited:

He is your friend, your partner, your defender, your dog. You are his life, his love, his leader. He will be yours, faithful and true, to the last beat of his heart. You owe it to him to be worthy of such devotion.

The only creatures that are evolved enough to convey pure love are dogs and infants.

So cute I can’t

(via chanelgummybear)

Photo
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਹਰੀਦੁਆਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕਰੋਹਕ,ਚਤੁਰਵੇਦੀ,ਤਰੀਵੇਦੀ,ਦੁਵੇਦੀ,ਘਟਸ਼ਾਸਤਰੀ,ਸ਼੍ਰੀ-੧੦੮ ਉਪੇਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ,ਕਾਰਨ ਕੇ ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,ਇਸਲਾਮ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਸਜ਼ਿਦ ਵਿਚ ਜਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,ਯਹੁੱਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੈਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋ ਮੁਰਾਦ ਪੰਡਤ,ਪਰੋਹਤ,ਸਨਿਆਸੀ,ਬੈਰਾਗੀ,ਤਿਆਗੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਮਨਦੇ ਨੇ.ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ(ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਰਚਿਇਤਾ)” ਦਾ ਇਕ ਦੋਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਬਵੇਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਰੀਦੁਆਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :-  “ਢੋਹਰ,ਗਵਾਰ,ਪਸ਼ੂ,ਸ਼ੂਦਰ,ਨਾਰੀ ਇਹ ਪਾਂਚੋ ਤਾੜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ” ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ :- “ਕਵਿ ਤੁਲਸੀ “ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਭਾਂਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਐ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਫਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀੰ ਗਹ੍ਰਿਸਤੀ ਹੋ,ਤੁਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਰਹਿਬਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਅਵਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ,ਤੁਸੀ ਇਕ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਚੋਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਗਿਆਨੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ,ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਨਾ ਲਇਆ ਬਸ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਲਗੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ॥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ॥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਕਰ ਕੇ,ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਕਰ ਕੇ,ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਯਾਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ॥ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ,ਉਹਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਚ,ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਚ ॥ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਕਿਥੋ ਬਣੇ ???  ਜੀਵੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਯਾਂ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਯਾਂ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਖ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਇਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਨਾਂ ਪਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਇਤਹਾਸ ਫੋਲਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਹੋਈ,ਦੇਵਕੀ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ,ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜਪ ਚ ਲਗਾ ਤਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਸਾਫ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਯਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਇਤਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ,ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਲਣਾਂ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਇਆ॥ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਕਿਥੋ ਬਣੇ ??? ਇਸੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਆ “ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ,ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ॥

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਹਰੀਦੁਆਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕਰੋਹਕ,ਚਤੁਰਵੇਦੀ,ਤਰੀਵੇਦੀ,ਦੁਵੇਦੀ,ਘਟਸ਼ਾਸਤਰੀ,ਸ਼੍ਰੀ-੧੦੮ ਉਪੇਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ,ਕਾਰਨ ਕੇ ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,ਇਸਲਾਮ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਸਜ਼ਿਦ ਵਿਚ ਜਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,ਯਹੁੱਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੈਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋ ਮੁਰਾਦ ਪੰਡਤ,ਪਰੋਹਤ,ਸਨਿਆਸੀ,ਬੈਰਾਗੀ,ਤਿਆਗੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਮਨਦੇ ਨੇ.ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ(ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਰਚਿਇਤਾ)” ਦਾ ਇਕ ਦੋਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਬਵੇਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਰੀਦੁਆਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :-
“ਢੋਹਰ,ਗਵਾਰ,ਪਸ਼ੂ,ਸ਼ੂਦਰ,ਨਾਰੀ ਇਹ ਪਾਂਚੋ ਤਾੜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ” ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ :- “ਕਵਿ ਤੁਲਸੀ “
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਭਾਂਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਐ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਫਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀੰ ਗਹ੍ਰਿਸਤੀ ਹੋ,ਤੁਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਰਹਿਬਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਅਵਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ,ਤੁਸੀ ਇਕ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਚੋਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਗਿਆਨੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ,ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਨਾ ਲਇਆ ਬਸ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਲਗੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ॥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਕਰ ਕੇ,ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਕਰ ਕੇ,ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਯਾਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ॥ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ,ਉਹਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਚ,ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਚ ॥ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਕਿਥੋ ਬਣੇ ???
ਜੀਵੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਯਾਂ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਯਾਂ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਖ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਇਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਨਾਂ ਪਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਇਤਹਾਸ ਫੋਲਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਹੋਈ,ਦੇਵਕੀ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ,ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜਪ ਚ ਲਗਾ ਤਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਸਾਫ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਯਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਇਤਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ,ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਲਣਾਂ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਇਆ॥ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਕਿਥੋ ਬਣੇ ??? ਇਸੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਆ
“ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ,ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ॥

Photo
singhstreetstyle:

Founder of Singh Street Style, Pardeep Singh Bahra, being featured on Mens Fashion Magazine. Such an awesome achievement! 

singhstreetstyle:

Founder of Singh Street Style, Pardeep Singh Bahra, being featured on Mens Fashion Magazine. Such an awesome achievement! 

Photoset
Photoset

readyaimfiree:

Punjabi (Song) Valentine’s Day Cards - For Him to Give to Her


Click for > GIRL VERSION!

(via k-gill)

Photo
"The Word of God is active, energizing, sharp and powerful like a two-edged sword."

Speed Painting By  Sharan Art

"The Word of God is active, energizing, sharp and powerful like a two-edged sword."

Speed Painting By  Sharan Art

Photo
GURIBADAT SINGH YOUNGEST SIKH TO CLIMB MOUNT EVEREST…

GURIBADAT SINGH YOUNGEST SIKH TO CLIMB MOUNT EVEREST…

Photo
The love takes you there, Where you actually belong. - Sharan art

The love takes you there,
Where you actually belong.
- Sharan art

Photo
Photoset

submissivelymonroe:

mortalcompass:

nezua:

don’t be so sure you alone possess the secret to happiness

The more I watched this, the more I smiled. :D

STOP THIS. His face is one of pure mischief behind that beard. I like this human.

(Source: gleekybollywood, via chandigarhwaliye)

Photo
Speed painting | Concept art  - When Guru Gobind Singh Ji leave Chamkaur di Garhi and see Baba Jujhar Singh Ji’s body, Maharaj turns his face and moves on. Bhai Daya Singh Ji stops Maharaj and asks , maharaj, why dont you put a piece of cloth on your son’s body..

Speed painting | Concept art

- When Guru Gobind Singh Ji leave Chamkaur di Garhi and see Baba Jujhar Singh Ji’s body, Maharaj turns his face and moves on. Bhai Daya Singh Ji stops Maharaj and asks , maharaj, why dont you put a piece of cloth on your son’s body..

Photoset

persianpyro:

lightskin-mike:

Love this

Words can’t even express how amazing this is

(Source: zenpencils.com, via chanelgummybear)

Quote
"Koi mainu Kaafar akhe, koi aakhe Jhalla, main Mandar de andar, Gurmukhi vich likh baitha Allah.."

— Baba Bulleh Shah  (via mutiyaaar)

(via my-ordered-disorder)

Photo
Baba Nanak
Nanak is His slave; moment by moment, bit by bit, he is a sacrifice to Him ||4|| speed painting by Sharan Art

Baba Nanak

Nanak is His slave; moment by moment, bit by bit, he is a sacrifice to Him ||4||

speed painting by
Sharan Art

Text

militant-tendency:

docecomoacanela:

Imagine a black or brown kid calling their mother a bitch for getting them the wrong colour iPhone. The cremation would take place the next day.

Inshallah.

(Source: gharaajapardesi, via my-ordered-disorder)